Skip Navigation Links
Velkommen
NyheterExpand Nyheter
Turist infoExpand Turist info
Lokal InfoExpand Lokal Info
Kontakt
Linker

Sangefjell har 3 velforeninger inndelt i pumpehuslag
Hvert pumpehus forsyner en 8-10 hytter med vann som deler kostnadene ved drift. Dette har blitt en naturlig drifts og administrativ enhet på Sangefjell. For å sikre felles interresser som hovedvei og felles investeringer, er det etablert 3 velforeninger.

For telefoner til velformenn og pumpehusformenn se Kontakt

Røungen  hytteeierforening
er den største forening på Sangefjellet.  I dag teller vi 80 medlemmer og nedslagsfeltet er fra ca, Naturkatedralen, sørover mot Tullestølen og  øverst i Fjellveien.
Foreningen har eget vannverk, og de aller fleste medlemmer er knyttet til dette. Vannverket er naturlig nok det sentrale element i foreningens aktivitet og fungerer meget tilfredsstillende.
Avløp er basert på individuelle godkjente infiltreringsanlegg.
Vi hilser velkommen nettstedet – sangefjellet.no  og synes dette er en god ide med praktisk nytte

PS fra webadm: Røungen har ikke eget avløpsrør engang! De får likevel være med her, vi er jo snille.

Webutvikling:TerraNor, Design: Iaxa design, Webmaster